2008. okt. 3.

A szakdolgozati címbejelentő dokumentumot

Ezen a linken lehet elérni.

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZATRÓL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁRÓL


SZAKDOLGOZAT


Határidők (az egyetemi és a főiskolai szakokon egyaránt):

A témaválasztás és a záróvizsga időpontja között
a) hat féléves képzés esetén legalább 6 hónapnak,
b) nyolc féléves vagy annál hosszabb képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie. HKR 77.§

Címbejelentés:
A hallgatónak a szakdolgozat címét be kell jelentenie a Tanulmányi Hivatalban:
- őszi félévben: október 25-ig,
- tavaszi félévben: 2008. május 7-ig.

A bejelentett címen a pontosítástól eltekintve jelentősebben módosítani nem lehet; a címváltoztatás új cím bejelentésének minősül.

A címbejelentés módja: A szakdolgozati címbejelentőt 3 példányban (ebből 2 fénymásolat) kell benyújtani a Tabnulmányi Hivatalban, a megfelelő aláírásokkal ellátva. A TH mindhárom példányt záradékolja: egyet megtart, egyet a Tanszékre továbbít, egyet visszaad a hallgatónak.

A záródolgozatot két példányban – ebből egyet bekötve, a másikat legalább hitelesen összetűzve – kell benyújtani a Tanulmányi Hivatalban, a záróvizsgát megelőző
- őszi félévben: október 25-ig,
- tavaszi félévben: 2008. március 28-ig.

Aki e határidőket elmulasztja, csak a következő vizsgaidőszakban vizsgázhat.