2008. szept. 23.

Harmadévesek, végzősök, figyelem

Tisztelt végzéshez közeledő latinszakos (LA, LAN) és harmadéves
klasszika-filológia (BA)
szakirányos vagy minoros hallgatók!

Annak érdekében, hogy az önöknek megfelelő időben befejezhessék
tanulmányaikat, illetve, hogy a tanári óraterheléseket ésszerű keretek
között tudjuk tartani,  kérem, hogy október 2-án, csütörtökön déli 12
óráig
legyenek szívesek féléves bontásban, a kurzusokat a
tanegységlisták emelkedő sorrendjébe rendezve
, alapos átgondolással
közölni, hogy szándékuk szerint (a vis maiorokat nem tekintve) mikor
szeretnék fölvenni és elvégezni a még hátralevő tanegységeket.
Nyomtatott formában, keltezéssel és aláírással ellátva várjuk
följegyzéseiket
.

Ezek után október 3-án tanszéki (tanszékközi) óramegbeszélést
folytatunk, ennek eredményét közzétesszük, és mielőtt az intézeti
tanácsnak jóváhagyásra beterjesztenénk, önöknek véleményezésre
közzétesszük.

Üdvözlettel Déri Balázs tszv.